Antigenní testování na COVID-19

Testování ve firmách, letní tábory,
kulturní a společenské akce,
široká veřejnost

Zajistíme testování antigenními testy přímo u Vás,
kdekoli v Plzeňském kraji.

Antigenní testování

Dle aktuálních nařízení vlády zajišťujeme antigenní testování zaměstnanců ve firmách,
účastníků letních táborů, kulturních a společenských akcí a stejně tak široké veřejnosti
kdekoli v Plzeňském kraji.

Jak to probíhá?

K tomu, abychom mohli přijet testovat přímo k Vám, je potřeba projít následujcí jednoduché kroky:

1. Kontaktujte nás

Společně vybereme vhodné prostory, kde by z hlediska hygienických požadavků bylo možno testování provádět. Dohodneme termín testování a podepíšeme smlouvu, jejíž součástí je i souhlas s registrací adresy na příslušných úřadech, nutné k provedení testování.

Kontaktujte nás

2. Čestné prohlášení

Od každého testovaného budeme potřebovat podepsané čestné prohlášení, ve kterém vyplní základní údaje nutné k zanesení výsledku testu do zdravotního systému ISIN. Pokud není testovaný právně způsobilý k podpisu takového prohlášení, podepíše ho za něj jeho zákonný zástupce. Pokud testovaný nesplňuje aktuální podmínky pro uhrazení výkonu testování zdravotní pojišťovnou, stává se tzv. samoplátcem a testování uhradí předem (cena: 200,- Kč). Čestné prohlášení je možno pro urychlení procesu předem vytisknout, vyplnit a před testováním již jen předložit, případně ho lze vyplnit až na místě. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

3. Testování

V předem domluvený  termín přijede náš mobilní COVID-TEAM na domluvenou adresu. Po absolvování testu obdrží každý testovaný certifikát s jeho výsledkem. 

ABCOVID s.r.o.

IČO: 09012508
DS: tpjtmhs

420 774 591 155
testovani@abcovid.cz

Prodej samotestů

www.abckovo.cz